Phare 2002, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor umane

   [ pagina de start ]   [ contact ]  

RO-2002/000-586.05.02.02.103

Despre Proiect Obiective Grupul tinta Parteneri Cursuri Resurse Raport
 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în calitate de aplicant principal, va pune la dispoziţia proiectului spaţiile necesare desfăşurării activităţilor de instruire teoretică şi practică şi se va implica în furnizarea serviciilor de instruire a şomerilor prin lectori cu experienţă în domeniul managementului afacerilor.
Consiliul Judeţului Galaţi va asigura datele statistice şi analizele existente la nivelul judeţului Galaţi privind piaţa forţei de muncă furnizând astfel informaţii relevante centralizate conform datelor primite de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi şi de la instituţii cu rol activ în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Galaţi.
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi se va implica cu specialişti în activitatea de consultanţă pe probleme de iniţiere în afaceri, dată fiind experienţa vastă în conceperea de planuri de afaceri şi analizele cost-beneficiu pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi va colabora cu agenţii economici privaţi interesaţi în mediatizarea afacerilor de succes.
Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico – Social Bucureşti (APART) va furniza prin intermediul specialiştilor săi consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate şomerilor în vederea înfiinţării de structuri private şi demarării de afaceri proprii, contribuind astfel la corelarea nevoilor între mediul de afaceri, instituţiile de învăţământ şi piaţa forţei de muncă.
Partenerii vor beneficia de avantajul lucrului în echipă, al experienţei acumulate în această perioadă şi al utilizării de tehnici şi metode moderne de formare profesională ceea ce conduce la întărirea capacităţii instituţionale şi a creşterea performanţelor partenerilor în domeniul managementului resurselor umane.

Copyright © Dunarea de Jos University