Phare 2002, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor umane

   [ pagina de start ]   [ contact ]  

RO-2002/000-586.05.02.02.103

Despre Proiect Obiective Grupul tinta Parteneri Cursuri Resurse Raport
 

Proiectul propune o alternativă la sistemul public şi privat de învăţământ pentru instruirea persoanelor care doresc să-şi deschidă propria afacere şi anume persoanele tinere şomere şi cele care doresc să se întoarcă pe piaţa forţei de muncă după o perioadă de absenţă. Proiectul urmăreşte în mod deosebit încurajarea persoanelor care planifică debutul unei asemenea activităţi, informarea sistemică şi corectă a acestora atât asupra metodologiei de demarare a unei afaceri cât şi asupra previziunilor de dezvoltare regională. Se are în vedere faptul că, potrivit statisticilor oficiale, numai 2,8% din firmele private înfiinţate în 2003 aparţin tinerilor, ceea ce este foarte puţin, raportat la numărul acestora şi la potenţialul creator şi de energie caracteristic acestei grupe de vârstă.

Prin intermediul acestui proiect vor fi identificate principalele obstacole întâmpinate de şomeri în realizarea unei afaceri proprii şi totodată se va urmări acumularea de către aceştia de cunoştinţe relevante în domeniul gestionării resurselor materiale, financiare şi umane, cunoştinţe generale despre planul de afaceri şi analiza cost – beneficiu, în vederea dezvoltării abilităţilor de conducere a propriilor afaceri. De menţionat este faptul că 15% dintre şomerii instruiţi în cadrul acestui proiect îşi vor demara propriile afaceri până la sfârşitul implementării proiectului.

Prin intermediul acestui proiect grupurile ţintă dobândesc cunoştinţe actualizate privind modalităţile de iniţiere a unei afaceri proprii. Aceştia vor beneficia de două serii de cursuri de instruire cu o durată de 4 luni, fiecare dintre seriile de curs vizând 4 domenii distincte ca:
- iniţiere în deschiderea de afaceri (etape în constituirea de societăţi comerciale, legislaţie, etc.)
- managementul resurselor;
- marketing şi tehnici de negociere;
- atragerea de surse de finanţare şi întocmirea proiectelor.

 

Copyright © Dunarea de Jos University