Phare 2002, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor umane

   [ pagina de start ]   [ contact ]  

RO-2002/000-586.05.02.02.103

Despre Proiect Obiective Grupul tinta Parteneri Cursuri Resurse Raport
 

Implementarea Proiectului „CISICA – Conceperea şi Implementarea unui Sistem de Iniţiere şi Consiliere pentru debutul în Afaceriva conduce la o creştere a potenţialul economic şi social al Zonei Industriale şi de Servicii a Dunării de jos prin dezvoltarea economică a municipiului Galaţi – localitate ţintă a proiectului, care se confruntă cu o restructurare industrială severă şi o rată a şomajului ridicată.

 

Proiectul de faţă este conceput în concordanţă cu obiectivul programului de finantare şi anume dezvoltarea resurselor umane în zonele care se confruntă cu restructurare industrială severă, întrucât formarea profesională asigurată membrilor grupului ţintă determină dezvoltarea resurselor umane necesară implementării politicii de dezvoltare regională integrată, în concordanţă cu strategia pentru coeziune economică şi socială adoptată în procesul de preaderare. Dezvoltarea resurselor umane va determina valorificarea potenţialului economic şi social local al Regiunii de dezvoltare Sud - Est. Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului afacerilor de către grupul ţintă integrează toate sectoarele vizate de Planul Naţional de Dezvoltare Regională (dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea I.M.M. şi dezvoltarea infrastructurii regionale).

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor programului deoarece constă în facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a şomerilor prin acordarea de consiliere şi instruire pentru începerea unei noi afaceri.

Copyright © Dunarea de Jos University